-
Naruto Master High EXP! Uma Nova Era!
Highscores

Ranking para Distance Fighting on NTO Masters


PosicaoNome
Level
1.Patrickk
448758 Itachi
103
2.Natsu
642867 Hashirama
100
3.Ally
644359 Hidan
99
4.Votedeixadecadeiraderodas
717217 Hashirama
98
5.Ymikasa
402519 Guy
98
6.Ybigboss
396301 Itachi
98
7.Naruto Is Back
115358 Madara
96
8.Sempre-havera-guerra
717217 Hashirama
95
9.Yukkiin
679852 Kakuzo
94
10.Ciika
100810 Hashirama
92
11.Rei Do Rasenga
186630 Madara
91
12.Reset
297593 Itachi
90
13.Asuna Rinnegan
598933 Shisui
90
14.Yondaime Hokage
599849 Guy
89
15.Cikatriz
221895 Nagato
88
16.Menor
330472 Madara
86
17.Empresa Feliz
114735 Sasuke
86
18.Irmao Do Sasuke
203182 Itachi
85
19.Dark Vena
188829 Itachi
85
20.Castiel The King
549071 Roshi
81
21.Hood
651374 Hashirama
79
22.Masterjake
2454 Itachi
78
23.Ggo
28691 Itachi
77
24.Good Destruction
247202 Deidara
76
25.Im Hiru
442775 Ay
74
26.Damon
320671 Tobirama
73
27.Riku Suigin
161850 Hidan
72
28.Outriside
2500 Hidan
71
29.Xnxx
530915 Hidan
70
30.F
216072 Tobirama
70
31.Rikudou Mazou
191192 Indra
69
32.Shinra
2498 Guy
69
33.Multpok
39644 Shin
68
34.Saske
317242 Sasuke
68
35.Ashuradonquichote
7217 Ashura
68
36.Spectralfiller
2367 Tobirama
68
37.Kurt Cocaine
20802 Chino
68
38.Gaguinho
511322 Guy
67
39.Shiro Ashura
183514 Ashura
67
40.Katsu
60253 Deidara
66
41.Hades
347164 Nagato
66
42.Barbie
365220 Madara
65
43.Lykos
717217 Minato
65
44.Leproso
43770 Ashura
64
45.Shiro Indra
2500 Indra
64
46.Mangekyou
168082 Itachi
64
47.Frederick Hezberg
8889 Toneri
64
48.Forg
649655 Hashirama
63
49.Shiro Jiraya
7635 Jiraiya
63
50.Rei Do Gado
171083 Nagato
62
51.Ltz Tico
194485 Naruto
62
52.Mr Shin
73069 Shin
62
53.Pink Furie
72575 Chino
62
54.Kirito
199363 Indra
62
55.Kakakka
128914 Kakuzo
61
56.Kuro
560890 Indra
61
57.Ooh Vilao
69284 Madara
60
58.Fallen
273059 Kabuto
59
59.Shiro Fuu
105361 Fuu
59
60.Indra Cika
6350 Indra
59
61.Blood Darkness
33086 Fuu
58
62.Gorditnho
7129 Chouji
57
63.Shiro Chino
162365 Chino
56
64.Mia Khalifa
6164 Hashirama
56
65.Uchiha Blood
561366 Hidan
56
66.Kakashi Crazzy
168133 Hashirama
56
67.Charada
34930 Tsunade
56
68.Gumelo
9306 Ashura
55
69.Derek
23838 Tobirama
55
70.Gold One
21 Naruto
54
71.Expectro
356922 Minato
54
72.As
284388 Ashura
53
73.Lepora
103520 Minato
53
74.Eumesmo
279141 Indra
52
75.Khal Skao
353296 Shin
52
76.Storage
386132 Indra
52
77.Oakley
95715 Ashura
52
78.Uzumaki Nagato
162331 Nagato
51
79.Tio Six
212259 Itachi
49
80.Sicario
342045 Minato
49
81.Kira
229883 Toneri
48
82.Katu
39414 Roshi
48
83.Derek Modo Rasengan
137813 Itachi
47
84.Virus
57046 Hashirama
47
85.Tyrant
20276 Shisui
46
86.Dei
17927 Hashirama
45
87.Corvus Glaive
2497 Shisui
45
88.Gabz
123853 Indra
44
89.Termid
75024 Indra
44
90.Onion
139697 Kimimaro
44
91.Sylar
309310 Naruto
44
92.Frederick Hezbeg
149386 Madara
43
93.Toneri Frito
92829 Toneri
43
94.Tio Chino
10360 Chino
43
95.Panda Hard
45065 Minato
43
96.Sansa Stark
255707 Konan
41
97.Zeref
27832 Chino
41
98.Com Ou Sem Susanoo
2369 Madara
41
99.Rafachidori
81855 Sasuke
41
100.Jon Snow
19972 Ashura
40
Next Page
Choose
a skill